Форми на олигархична власт в съвременна България – опит за демаскиране

Текстът е опит за сваляне на маската на българския преход към пазарна икономика и либерална демокрация след 1989 г. чрез очертаване на някои форми на олигархична власт и концентрирано богатство в ръцете на малцина за сметка на мнозинството от българските граждани.

Режимът на олигархично управление в България се обяснява чрез разполагането му в рамките на системата на днешния капитализъм и постигнатия неолиберален консенсус между политически партии, гражданско общество и държавни институции под влиянието на могъщи глобализирани идеологически апарати.

Опит за представяне: „Глобалните промени и съдбата на България през 21-ви век“

Увод

Взирането в бъдещето, както и алтернативните пътища, които сочат към него, не е от днес. Анализирането на това, което решените и нерешените проблеми на миналото и настоящето поставят към бъдещето, както и на търсенето на „магистралната“ посока на развитието, е било особено характерно за последните няколко века.

1. От утопии към прогнози и планове

Защо може да не сработи план "Юнкер" в България

І. Малко история

На 30.11.2016 се роди мечтата на бюрократа – ще се създаде през март 2017 Звено за консултации по Плана за инвестиции за Европа ( Европейски фонд за стратегически инвестиции – ЕФСИ ), „План Юнкер" на база на Меморандум за разбирателство между Министерство на финансите  и Европейската инвестиционна банка.  То ще бъде в помощ на българските предприемачи, публичните институции и власти при подготовката и структурирането на качествени проекти, които да бъдат финансирани по Плана "Юнкер".

Лъвският ни скок: от криза в криза

Стабилността на всяка българско управление минава като кораб в нощта. Бързо и окончателно. Преди него обаче отлита нещо по-важно, доверието на хората.

Стагнираща икономика, деградираща политика, електорален популизъм

Проф. Кръстьо Петков

Как социалното недоволство изведе на авансцeната плебисцитната демокрация ?

 

***

Настоящата статия е опит да се постави на дискусия и преоценка разбиранията  за историческата логика на възникването и  възхода на новия популизъм.  Сред международните анализатори  преобладава мнението,  това явление е естествен продукт на тоталната доминация на съвременния неолиберализъм; което означава, че   разделителната линия между стария и нов популизъм  преминава след 70-те години на миналия 20-т век.

Сгрешената концепция на проекта за "Бюджет 2017"

 

Законопроектът за "Бюджет 2017 г.", внесен от правителството на ГЕРБ в НС, мина на първо четене. Какви проблеми поставя тази разработка пред публичните финанси и икономиката на България? Този въпрос се третира в разработеното "Становще" от експерти на Съюза на икономистите , сред които са и трима членове на Програмния съвет на НИПИ: Проф. Боян Дуранкев, Проф. Кръстьо Петков и Д-р Александър Трифонов.

Връзки между измененията в нивата на безработица и неравенство в разпределението на дохода

Резюме

Измененията в нивата на безработица се определя като основен фактор, влияещ върху неравенството в разпределението на дохода. Изследването в доклада представя различни тенденции на развитие в отделните държави в сравнително дълги периоди, което поставя под съмнение двупосочността на връзката. Понижението на безработицата се явява необходимо, но не и достатъчно условие на намаляване на неравенството.

Бюджет 2017: напредваме със скоростта на костенурката, но със заешки страх от промени. „Стабилност“ на бюджета, но и на проблемите

Ще започна с основния си извод: „Бюджет 2017“ е в рамките на възможното за прокарване и приемане в парламента от управляващия нестабилно „стабилен“ политически картел – десница и десница-център.

Pages

Subscribe to НЕЗАВИСИМ ИНСТИТУТ ЗА ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА RSS